BỆNH VIỆN LAO & BỆNH PHỔI HÀ GIANG

Địa chỉ Tổ 3, phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Hà Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN LAO & BỆNH PHỔI HÀ GIANG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

BỆNH VIỆN MẮT HÀ GIANG

Địa chỉ Tổ 10, phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Hà Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN MẮT HÀ GIANG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH HÀ GIANG

Địa chỉ Tổ 8, phường Quang Trung, Thành Phố Hà Giang, Hà Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH HÀ GIANG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ