Avatar PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT - BS. Nguyễn Thị Lành

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Thị Lành

Địa chỉ -, Phường Đông Lương, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Thị Lành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Hoàng Thị Thảo

Địa chỉ 9/123, phường Đông Lễ, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Hoàng Thị Thảo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - BS.CKII. Lê Hoài Nhân

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS.CKII. Lê Hoài Nhân

Địa chỉ Số 55 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS.CKII. Lê Hoài Nhân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Lê Thị Tú Linh

Địa chỉ -, phường Đông Thanh, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Lê Thị Tú Linh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA – BS. Nguyễn Thị Gái

Địa chỉ -, Phường Đông Lễ, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA – BS. Nguyễn Thị Gái bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Đức Tịnh

Địa chỉ -, phường 1, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Nguyễn Đức Tịnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. La Cảnh Phát

Địa chỉ -, phường 1, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. La Cảnh Phát bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Ngô Chiến

Địa chỉ -, phường Đông Lễ, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Ngô Chiến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Nguyễn Thắng

Địa chỉ Số 293 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Nguyễn Thắng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Hồ Thị Tuyết Hồng

Địa chỉ -, phường 1, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Hồ Thị Tuyết Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ