TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LÈNG – YS. Vương Ngọc Hoàng

Địa chỉ Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LÈNG – YS. Vương Ngọc Hoàng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Nguyễn Thị Xuân

Địa chỉ số 255 tổ 7, phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Nguyễn Thị Xuân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HIM LAM – YS. Hoàng Thị Mai

Địa chỉ Tổ 6, phường Him Lam, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HIM LAM – YS. Hoàng Thị Mai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG MƯỜNG THANH – YS. Nguyễn Thị Hằng

Địa chỉ Tổ 8, phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG MƯỜNG THANH – YS. Nguyễn Thị Hằng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NOONG BUA – YS. Lò Thị Chung

Địa chỉ Tổ 8, phường Noong Bua, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NOONG BUA – YS. Lò Thị Chung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN THANH – YS. Tô Thị Oanh

Địa chỉ Tổ 8, phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN THANH – YS. Tô Thị Oanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THANH BÌNH – YS. Hoàng Thị Minh Loan

Địa chỉ Tổ 10, phường Thanh Bình, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THANH BÌNH – YS. Hoàng Thị Minh Loan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Vũ Thị Làn

Địa chỉ -, Phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Vũ Thị Làn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Bùi Quốc Dũng

Địa chỉ số 234 tổ 8, phường Thanh Bình, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Bùi Quốc Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Đinh Ngọc Tuấn

Địa chỉ số nhà 186 tổ 16, phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Đinh Ngọc Tuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ