Avatar Phòng khám Da liễu - BS.CKI. Bùi Thị Hảo

Phòng khám Da liễu – BS.CKI. Bùi Thị Hảo

Địa chỉ Số 3/1 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Da liễu – BS.CKI. Bùi Thị Hảo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKII. Phan Quang Hoa

Phòng khám Sản phụ khoa – BS.CKII. Phan Quang Hoa

Địa chỉ Số 69 Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS.CKII. Phan Quang Hoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

trạm Y tế xã Trạm Hành – BS. Bùi Thị Ái Liên

Địa chỉ Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về trạm Y tế xã Trạm Hành – BS. Bùi Thị Ái Liên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Xuân Thọ – BS. Hà Thị Bình

Địa chỉ Thôn Lôc Quý, Xã Xuân Thọ, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Xuân Thọ – BS. Hà Thị Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt - BS. Nguyễn Thị Thủy

Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt – BS. Nguyễn Thị Thủy

Địa chỉ Số 16 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt – BS. Nguyễn Thị Thủy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Tà Nung – BS. Liêng Hót My

Địa chỉ Thôn 3, Xã Tà Nung, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Tà Nung – BS. Liêng Hót My bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế phường 3 – BS. Đinh Thị Thu Hương

Địa chỉ 06 Nhà Chung, Phường 3, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế phường 3 – BS. Đinh Thị Thu Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế phường 4 – BS. Lê Thị Phương

Địa chỉ 2/5 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế phường 4 – BS. Lê Thị Phương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế phường 5 – BS. Nguyễn Hùng Sơn

Địa chỉ 44 Hoàng Diệu, Phường 5, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế phường 5 – BS. Nguyễn Hùng Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế phường 6 – BS. Nguyễn Thị Hồng Xuân

Địa chỉ 106 Thi Sách, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế phường 6 – BS. Nguyễn Thị Hồng Xuân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ