TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH TẾ – YS. Nguyễn Thị Phương Trang

Địa chỉ Tổ 9 ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Tế, Thành phố Châu Đốc, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH TẾ – YS. Nguyễn Thị Phương Trang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH CHÂU – YS. Nguyễn Thanh Dương

Địa chỉ Tổ 8 ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH CHÂU – YS. Nguyễn Thanh Dương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG XÉT NGHIỆM KHẢI HOÀNG – CN. Nguyễn Quốc Anh

Địa chỉ Số 919 Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG XÉT NGHIỆM KHẢI HOÀNG – CN. Nguyễn Quốc Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CHÂU PHÚ A – YS. Trần Văn Hiệp

Địa chỉ Số 176 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CHÂU PHÚ A – YS. Trần Văn Hiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CHÂU PHÚ B – YS. Đặng Thị Kim Thà

Địa chỉ Đường 30/4 khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CHÂU PHÚ B – YS. Đặng Thị Kim Thà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NÚI SAM – YS. Nguyễn Thị Kim Loan

Địa chỉ Đường Tân Lộ Kiều Hương tổ 2 khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NÚI SAM – YS. Nguyễn Thị Kim Loan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG VĨNH MỸ – YS. Huỳnh Thanh Loan

Địa chỉ Số 734 Châu Long khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG VĨNH MỸ – YS. Huỳnh Thanh Loan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG VĨNH NGƯƠN – YS. Vũ Thị Ngọc

Địa chỉ Tổ 6 ấp Vĩnh Tân, phường Vĩnh Ngươn, Thành phố Châu Đốc, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ PHƯỜNG VĨNH NGƯƠN – YS. Vũ Thị Ngọc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG XÉT NGHIỆM – CN. Phạm Thị Nhàn

Địa chỉ Số 821 Tôn Đức Thắng khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG XÉT NGHIỆM – CN. Phạm Thị Nhàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH AN – BS. Võ Hồng Hoa

Địa chỉ Số 265 (16 cũ) Thủ Khoa Nghĩa khóm 4, phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, An Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH AN – BS. Võ Hồng Hoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ