Hình ảnh Phòng khám Đa khoa Hải Dương - BS. Nguyễn Ngọc Thanh

Phòng khám Đa khoa Hải Dương – BS. Nguyễn Ngọc Thanh

Địa chỉ Số 255 Nguyễn Lương Bằng, Khu 4, TT Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hải Dương – BS. Nguyễn Ngọc Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Phí Văn Trác

Địa chỉ Thôn Tiên Động, Tiền Phong, Thanh Miện, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Phí Văn Trác bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Từ Ô

Địa chỉ Thôn Từ Ô, Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Từ Ô bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Cơ sở dịch vụ kính thuốc Đức Long – YS. Bùi Thanh Minh

Địa chỉ Số 254 Nguyễn Lương Bằng, TT Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ kính thuốc Đức Long – YS. Bùi Thanh Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp & Siêu âm – BS. Trương Mậu Nghiên

Địa chỉ Số 120 Đường Nguyễn Lương Bằng, TT Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp & Siêu âm – BS. Trương Mậu Nghiên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Đa khoa Hải Dương - Thanh Miện

Phòng khám Đa khoa Hải Dương – Thanh Miện

Địa chỉ Tòa nhà tầng 5, 255 Nguyễn Lương Bằng, TT Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hải Dương – Thanh Miện bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ