Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Địa chỉ 595 Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Sản phụ khoa & Vô sinh Hiếm muộn - BS. Hương Liên

Phòng khám Sản phụ khoa & Vô sinh Hiếm muộn – BS. Hương Liên

Địa chỉ 06 Phố Nguyễn Khắc Viện, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Vô sinh Hiếm muộn – BS. Hương Liên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền – LY. Triệu Thị Lĩu

Địa chỉ Bản Hạ Sơn, Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền – LY. Triệu Thị Lĩu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền – LY. Dư Ba

Địa chỉ Khu 6, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền – LY. Dư Ba bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền – LY. Tặng Thị Lầu

Địa chỉ Bản Hạ Sơn, Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền – LY. Tặng Thị Lầu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền – LY. Triệu Thị Liễu

Địa chỉ Bản Hạ Sơn, Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền – LY. Triệu Thị Liễu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ