Phòng khám Đa khoa khu vực Canh Tân

Địa chỉ Canh Tân, Canh Tân, Thạch An, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Canh Tân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hoàng Thị Thái

Địa chỉ -, TT Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hoàng Thị Thái bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nông Thúy Phượng

Địa chỉ -, TT Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nông Thúy Phượng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ