Phòng khám Mắt Hoan Quyên – BS. Dương Văn Hoan

Địa chỉ SN 88 Phố Ngô Xá, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt Hoan Quyên – BS. Dương Văn Hoan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Đa khoa Anh Quất

Phòng khám Đa khoa Anh Quất

Địa chỉ Bến xe khách Khu Đồi Đỏ, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Anh Quất bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Đa khoa Ngọc Thiện

Phòng khám Đa khoa Ngọc Thiện

Địa chỉ Tân Lập 1, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Ngọc Thiện bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp Trường An – BS. Lê Văn Chúc

Địa chỉ Cụm CN dịch vụ Đồng Đình, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp Trường An – BS. Lê Văn Chúc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp Tuấn Lan – BS. Phạm Thị Liên

Địa chỉ Khu Cầu Trắng, Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp Tuấn Lan – BS. Phạm Thị Liên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ