Phòng khám Nội tổng hợp Kim Thuần – BS. Trần Anh Kim

Địa chỉ khu 1, Văn Lương, Tam Nông, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp Kim Thuần – BS. Trần Anh Kim bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Vạn Xuân – Phú Thọ

Địa chỉ Khu 14, Cô Tiết, Tam Nông, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Vạn Xuân – Phú Thọ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa Linh Chi – BS. Nguyễn Đức Thúy

Địa chỉ Khu 4, Hượng Nộn, Tam Nông, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa Linh Chi – BS. Nguyễn Đức Thúy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ