Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Lương Thị Hồng

Địa chỉ Thôn Thượng 2, An Châu, Sơn Động, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Lương Thị Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Chẩn Đoán hình ảnh – BS. Nông Văn Nâu

Địa chỉ Xóm Lốt, An Châu, Sơn Động, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Chẩn Đoán hình ảnh – BS. Nông Văn Nâu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt Nga Anh – BS. Hoàng Anh

Địa chỉ Khu 1, TT An Châu, Sơn Động, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt Nga Anh – BS. Hoàng Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Hoàng Thị Thơ

Địa chỉ SN 03, Khu 3, TT An Châu, Sơn Động, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Hoàng Thị Thơ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ