Phòng khám Tai mũi họng – BS. Võ Huy Ngũ

Địa chỉ 254 Trần Khánh Dư, -, Quảng Yên, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Võ Huy Ngũ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Nguyễn Thị Thủy

Phòng khám Sản phụ khoa – BS.CKI. Nguyễn Thị Thủy

Địa chỉ Số 6, Quang Trung, Quảng Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS.CKI. Nguyễn Thị Thủy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Ngô Xuân Trinh

Địa chỉ Số 1A Quang Trung, Quảng Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Ngô Xuân Trinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Ngô Thị Thu Hằng

Địa chỉ 114 Lê Lợi, Quảng Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Ngô Thị Thu Hằng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Vũ Khắc Thuận

Địa chỉ Phố Nguyễn Du, khu 3, Quảng Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Vũ Khắc Thuận bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ