Phòng khám Đa khoa khu vực Hoàng Hải

Địa chỉ Hoàng Hải, Hoàng Hải, Quảng Uyên, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Hoàng Hải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nông Thị Bế

Địa chỉ -, TT Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nông Thị Bế bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Lý Ích Hoan

Địa chỉ -, TT Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Lý Ích Hoan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Hà Văn Hữu

Địa chỉ -, TT Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Hà Văn Hữu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Triệu Thanh Sài

Địa chỉ -, TT Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Triệu Thanh Sài bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Bế Thị Huyền

Địa chỉ -, TT Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Bế Thị Huyền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ