Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Dương Văn Bình

Địa chỉ 113 Trần Đăng Ninh, phường Vân Đình, Quận Ứng Hòa, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Dương Văn Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Chu Thị Thinh

Địa chỉ 46 Nguyễn Thượng Hiền, phường Vân Đình, Quận Ứng Hòa, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Chu Thị Thinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt – BS. Trần Minh Đạt

Địa chỉ 226 Lê Lợi, phường Vân Đình, Quận Ứng Hòa, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS. Trần Minh Đạt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ