Hình ảnh Phòng khám Bệnh phổi & Hô Hấp - ThS.BS. Lê Văn Đức

Phòng khám Bệnh phổi & Hô Hấp – ThS.BS. Lê Văn Đức

Địa chỉ 115 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Bệnh phổi & Hô Hấp – ThS.BS. Lê Văn Đức bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền – LY. Huỳnh Kim Hà

Địa chỉ Tổ 15, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền – LY. Huỳnh Kim Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền Ánh Sáng

Địa chỉ 548 Điện Biên Phủ, -, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền Ánh Sáng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Khoa Thẩm mỹ - Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng

Khoa Thẩm mỹ – Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng

Địa chỉ 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Thẩm mỹ – Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Mắt Tịnh Anh 1 - BS. Nguyễn Thị Tịnh Anh

Phòng khám Mắt Tịnh Anh 1 – BS. Nguyễn Thị Tịnh Anh

Địa chỉ 308 Lê Duẩn, -, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt Tịnh Anh 1 – BS. Nguyễn Thị Tịnh Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Trạm Y tế phường Tam Thuận - YS. Nguyễn Thị Hiệp

Trạm Y tế phường Tam Thuận – YS. Nguyễn Thị Hiệp

Địa chỉ 114 Trần Cao Vân, -, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế phường Tam Thuận – YS. Nguyễn Thị Hiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Trạm Y tế phường Thanh Khê Đông - YS. Phạm Thị Nho

Trạm Y tế phường Thanh Khê Đông – YS. Phạm Thị Nho

Địa chỉ 868 Trần Cao Vân, -, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế phường Thanh Khê Đông – YS. Phạm Thị Nho bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Trạm Y tế phường Thanh Khê Tây - YS. Đặng Thị Vân

Trạm Y tế phường Thanh Khê Tây – YS. Đặng Thị Vân

Địa chỉ 33 Mẹ Nhu, -, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế phường Thanh Khê Tây – YS. Đặng Thị Vân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ