TRUNG TÂM Y TẾ HÀNG KHÔNG – BS. Phùng Kim Đạo

Địa chỉ 23/200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HÀNG KHÔNG – BS. Phùng Kim Đạo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG XÉT NGHIỆM LONG BIÊN – BS. Vũ Quang Tân

Địa chỉ Số 486 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG XÉT NGHIỆM LONG BIÊN – BS. Vũ Quang Tân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM THĂNG LONG (ĐÃ ĐÓNG CỬA) – BS. Lê Văn Minh

Địa chỉ Số 684C Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM THĂNG LONG (ĐÃ ĐÓNG CỬA) – BS. Lê Văn Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM THÀNH NGỌC – BS. Bùi Thị Bích Ngọc

Địa chỉ -, phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM THÀNH NGỌC – BS. Bùi Thị Bích Ngọc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG VIỆT PHÁP – BS. Phạm Huy Tần

Địa chỉ Số nhà 85 đường Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG VIỆT PHÁP – BS. Phạm Huy Tần bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG (ĐÃ ĐÓNG CỬA) – BS. Bùi Thế Anh

Địa chỉ 716 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG (ĐÃ ĐÓNG CỬA) – BS. Bùi Thế Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Nguyễn Thúy Vân

Địa chỉ Ki ốt số 3 nhà H2 khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Nguyễn Thúy Vân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Phùng Tiến Hiệu

Địa chỉ -, phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Phùng Tiến Hiệu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Lê Anh Tuấn

Địa chỉ -, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Lê Anh Tuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ