Trạm cấp cứu Liên Chiểu – YS. Lê Văn Thúc

Địa chỉ 522 Nguyễn Lương Bằng, -, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm cấp cứu Liên Chiểu – YS. Lê Văn Thúc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Ung bướu - ThS.BS. Hoàng Đức Dũng

Phòng khám Ung bướu – ThS.BS. Hoàng Đức Dũng

Địa chỉ 26 Kinh Dương Vương, -, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ung bướu – ThS.BS. Hoàng Đức Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Trạm y tế phường Hòa Hiệp Bắc - YS. Hoàng Ngọc Dũng

Trạm y tế phường Hòa Hiệp Bắc – YS. Hoàng Ngọc Dũng

Địa chỉ 23B Nguyễn Phước Chu, -, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Hòa Hiệp Bắc – YS. Hoàng Ngọc Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Trạm y tế phường Hòa Hiệp Nam - BS. Nguyễn Thị Huệ

Trạm y tế phường Hòa Hiệp Nam – BS. Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ 913 Nguyễn Lương Bằng, -, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Hòa Hiệp Nam – BS. Nguyễn Thị Huệ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Trạm y tế phường Hòa Khánh Nam - YS. Lê Thị Lan

Trạm y tế phường Hòa Khánh Nam – YS. Lê Thị Lan

Địa chỉ Tổ 98 Hòa Khánh Nam, -, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Hòa Khánh Nam – YS. Lê Thị Lan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Trạm y tế phường Hòa Minh - NHS. Võ Thị Nga

Trạm y tế phường Hòa Minh – NHS. Võ Thị Nga

Địa chỉ 408 Tôn Đức Thắng, -, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Hòa Minh – NHS. Võ Thị Nga bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Mắt kính Việt Tiệp - ĐD. Đặng Văn Tiệp

Mắt kính Việt Tiệp – ĐD. Đặng Văn Tiệp

Địa chỉ 559-559A Tôn Đức Thắng, -, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Mắt kính Việt Tiệp – ĐD. Đặng Văn Tiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ