Phòng khám Tai Mũi Họng – BS. Nguyễn Thị Mỹ Lụa

Địa chỉ Số 125 Đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai Mũi Họng – BS. Nguyễn Thị Mỹ Lụa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa Khoa Số 1 Hải Phòng

Địa chỉ 62 Lán Bè, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa Khoa Số 1 Hải Phòng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Chuyên Khoa Mắt – BS. Khúc Thị Nhiên

Địa chỉ 253 Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Chuyên Khoa Mắt – BS. Khúc Thị Nhiên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Thú Y Hải Phòng – BS. Vũ Huy Tiến

Địa chỉ 21 Nguyễn Tường Loan, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Thú Y Hải Phòng – BS. Vũ Huy Tiến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám chuyên khoa Phục Hồi Chức Năng Hải Phòng

Địa chỉ 9/379, 7 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám chuyên khoa Phục Hồi Chức Năng Hải Phòng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Siêu âm Chẩn đoán – BS. Nguyễn Minh

Địa chỉ 1 Ngách 19 Ngõ 30 Trần Nguyên Hãn, -, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm Chẩn đoán – BS. Nguyễn Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản Phụ Khoa – BS. Đinh Viết Đạt

Địa chỉ 271 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản Phụ Khoa – BS. Đinh Viết Đạt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt Hitech Hải Phòng

Địa chỉ 233 Trần Nguyên Hãn, -, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt Hitech Hải Phòng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng tư vấn & xét nghiệm miễn phí

Địa chỉ Số 57 Nguyễn Đức Cảnh, -, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng tư vấn & xét nghiệm miễn phí bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Da Liễu - BS.CKII. Doãn Thị Mùi

Phòng khám Da Liễu – BS.CKII. Doãn Thị Mùi

Địa chỉ 230 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Da Liễu – BS.CKII. Doãn Thị Mùi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ