Phòng khám Mắt – BS. Trịnh Văn Hiệu

Địa chỉ 5 Đường Trần Tất Văn, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS. Trịnh Văn Hiệu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai Mũi Họng – BS. Lâm Văn Canh

Địa chỉ 236 Đường Trần Tất Văn, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai Mũi Họng – BS. Lâm Văn Canh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản Phụ Khoa – BS. Nguyễn Thị Vượng

Địa chỉ 112 Trần Huy Liệu, -, Quận Kiến An, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản Phụ Khoa – BS. Nguyễn Thị Vượng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Chữa Bệnh Đa Khoa 94 Trần Thành Ngọ

Địa chỉ 94-96 Phố Trần Thành Ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Chữa Bệnh Đa Khoa 94 Trần Thành Ngọ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội khoa – BS. Đặng Thị Thêu

Địa chỉ 46 Trần Thành Ngọ, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội khoa – BS. Đặng Thị Thêu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Công Quỳnh

Địa chỉ 1 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Công Quỳnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa Khoa – BS. Đoàn Hữu Tuyến

Địa chỉ 118 Đường Trần Tất Văn, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa Khoa – BS. Đoàn Hữu Tuyến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng tư vấn & xét nghiệm miễn phí

Phòng tư vấn & xét nghiệm miễn phí

Địa chỉ Số 360 Trần Thành Ngọ, -, Quận Kiến An, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng tư vấn & xét nghiệm miễn phí bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ