Phòng khám Đa khoa Đình Vũ

Địa chỉ 36 Hạ Đoạn 2, -, Quận Hải An, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Đình Vũ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản Phụ Khoa Phương Lưu

Địa chỉ 121 Phương Lưu, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản Phụ Khoa Phương Lưu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ