Hình ảnh Trạm y tế phường Khuê Trung - BS. Phan Thị Hồng Yến

Trạm y tế phường Khuê Trung – BS. Phan Thị Hồng Yến

Địa chỉ tổ 105 Khuê Trung, -, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Khuê Trung – BS. Phan Thị Hồng Yến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Trạm y tế phường Hòa Xuân - YS. Hồ Thị Lệ Thủy

Trạm y tế phường Hòa Xuân – YS. Hồ Thị Lệ Thủy

Địa chỉ tổ 35 Hòa Xuân, -, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Hòa Xuân – YS. Hồ Thị Lệ Thủy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Trạm y tế phường Hòa Thọ Tây - BS. Bùi Thị Thanh Tâm

Trạm y tế phường Hòa Thọ Tây – BS. Bùi Thị Thanh Tâm

Địa chỉ tổ 8 Hòa Thọ Tây, -, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Hòa Thọ Tây – BS. Bùi Thị Thanh Tâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Trạm y tế phường Hòa Phát - NHS. Trần Thị Mộng Thu

Trạm y tế phường Hòa Phát – NHS. Trần Thị Mộng Thu

Địa chỉ Tổ 37 Hòa Phát, -, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế phường Hòa Phát – NHS. Trần Thị Mộng Thu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Võ Văn Vân

Địa chỉ 115/9 Tôn Đản, -, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Võ Văn Vân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng chẩn trị YHCT – YS. Võ Thị Hiền

Địa chỉ 80 Nguyễn Nhàn, -, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng chẩn trị YHCT – YS. Võ Thị Hiền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm cấp cứu Cẩm Lệ – BS. Nguyễn Cứ

Địa chỉ 195 Lê Kim Lăng, -, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm cấp cứu Cẩm Lệ – BS. Nguyễn Cứ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Bảo Lâm – BS. Nguyễn Hữu Lâm

Địa chỉ 410 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Bảo Lâm – BS. Nguyễn Hữu Lâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ