Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lò Văn Lượng

Địa chỉ Khối 3, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lò Văn Lượng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Đoàn Thị Hồng

Địa chỉ Khối 12, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Đoàn Thị Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Cơ sở dịch vụ kính thuốc – BS. Vũ Thị Vượng

Địa chỉ Khối 2, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ kính thuốc – BS. Vũ Thị Vượng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ