Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Hữu Việt Dũng

Địa chỉ Số nhà 113, tổ 2, khu 6, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Hữu Việt Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Phạm Thị Loan

Địa chỉ Khu Đồng Giao, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Phạm Thị Loan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Cơ sở dịch vụ làm răng giả Mai Vỹ – NC. Bùi Công Lịch

Địa chỉ Số nhà 40 QL2, Tổ 01, Khu 6, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ làm răng giả Mai Vỹ – NC. Bùi Công Lịch bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa & Sản phụ khoa Minh Đức – BS. Tạ Anh Kiên

Địa chỉ Số nhà 135, Mã Thượng A, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa & Sản phụ khoa Minh Đức – BS. Tạ Anh Kiên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đinh Thị Chi Mai

Địa chỉ Số nhà 74, khu Đá Thờ, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đinh Thị Chi Mai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ