Phòng khám Nhi khoa – BS. Lâm Kim Hường

Địa chỉ Số 334D/1, Khu vực 6, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Lâm Kim Hường bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Trần Thị Hồng Như

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Trần Thị Hồng Như

Địa chỉ Số 87 Đường 21, Khu NCĐT, Khu Vực 4, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Trần Thị Hồng Như bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - BS. Lâm Đức Tâm

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Lâm Đức Tâm

Địa chỉ SỐ 125/3 HOÀNG VĂN THỤ, P. An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Lâm Đức Tâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Avatar Phòng khám Nhi khoa - BS. Phan Thị Chinh

Phòng khám Nhi khoa – BS. Phan Thị Chinh

Địa chỉ Số 110 Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Phan Thị Chinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Địa chỉ Số 88A Nguyễn Đệ, Phường An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Việt Nga

Địa chỉ 178/46/11A Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Việt Nga bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Phan Việt Hưng

Địa chỉ Số 2 Đường 91B KDC 91B, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Phan Việt Hưng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Minh Tâm – BS.CKII. Cao Duy Hiệp

Địa chỉ Số 21 Đường 30-4, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Minh Tâm – BS.CKII. Cao Duy Hiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ