Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Trần Trọng Liêu

Địa chỉ Thôn Ứng Mộ, An Đức, Ninh Giang, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Trần Trọng Liêu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt – BS. Nguyễn Văn Lăng

Địa chỉ Thôn Ngọc Hòa, Vĩnh Hòa, Ninh Giang, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS. Nguyễn Văn Lăng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Văn An

Địa chỉ Số 38, TT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Nguyễn Văn An bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Phạm Thị Hồng

Địa chỉ Thôn Mai Xá, Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Phạm Thị Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Bùi Ngọc Thích

Địa chỉ Số 23 Khu 6, TT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Bùi Ngọc Thích bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ