Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc

Địa chỉ Lê Thánh Tông, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Nguyễn Văn Thành

Địa chỉ Phố Lê Lai, -, Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Nguyễn Văn Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Hoàng Thị Huế

Địa chỉ -, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Hoàng Thị Huế bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Thị Cậy

Địa chỉ -, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Thị Cậy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ