Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hoàng Hữu Hiếu

Địa chỉ Khối 3, TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hoàng Hữu Hiếu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Nguyễn Đức Hiền

Địa chỉ Khối 5, TT Nghi Xuân, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Nguyễn Đức Hiền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Lê Văn Tuấn

Địa chỉ -, TT Nghi Xuân, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Lê Văn Tuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Trần Phạm Hưng

Địa chỉ Khối 3, TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Trần Phạm Hưng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Đinh Văn Trung

Địa chỉ Thôn Vinh Mỹ, Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Đinh Văn Trung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ