Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Lê Văn Tuấn

Địa chỉ -, TT Nghi Xuân, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Lê Văn Tuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hoàng Hữu Hiếu

Địa chỉ Khối 3, TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hoàng Hữu Hiếu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Nguyễn Đức Hiền

Địa chỉ Khối 5, TT Nghi Xuân, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Nguyễn Đức Hiền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Trần Phạm Hưng

Địa chỉ Khối 3, TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Trần Phạm Hưng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Đinh Văn Trung

Địa chỉ Thôn Vinh Mỹ, Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Đinh Văn Trung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Trường An

Địa chỉ Khối 4, TT Nghi Xuân, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Trường An bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ