Phòng khám Đa khoa Thành Đạt

Địa chỉ ĐT508, Xóm 8, Nga Thắng, Nga Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Thành Đạt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Đa khoa Đại An

Phòng khám Đa khoa Đại An

Địa chỉ Xóm 5, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Đại An bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – BS. Mai Thị Hà

Địa chỉ Hưng Long, TT Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – BS. Mai Thị Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – YS. Phạm Thị Hải

Địa chỉ Tiểu khu Ba Đình, TT Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – YS. Phạm Thị Hải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Phạm Vĩnh Phúc

Địa chỉ -, Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Phạm Vĩnh Phúc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Hoàng Văn Mạnh

Địa chỉ Xóm 8, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Hoàng Văn Mạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phong khám Tai mũi họng – BS.CKI. Phạm Văn Chiến

Địa chỉ -, Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phong khám Tai mũi họng – BS.CKI. Phạm Văn Chiến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Văn Thanh

Địa chỉ -, Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Văn Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ