Phòng khám Nội tổng hợp – BS.Phan Văn Ngọc

Địa chỉ khu chợ Hảo Nghĩa, -, Na Rì, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS.Phan Văn Ngọc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đàm Văn Tuấn

Địa chỉ Khu Chợ Mới, Lạng San, Na Rì, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đàm Văn Tuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Hoàng Văn Huấn

Địa chỉ -, TT Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Hoàng Văn Huấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Vy Thế Huy

Địa chỉ -, TT Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Vy Thế Huy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Vy Thị Nga

Địa chỉ -, TT Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Vy Thị Nga bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lương Thị Xuyên

Địa chỉ -, TT Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Lương Thị Xuyên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Tô Viết Hoan

Địa chỉ -, TT Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Tô Viết Hoan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ