Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Hữu Cao

Địa chỉ Số nhà 23 phố 5/8, Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Hữu Cao bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Ngọc Thinh

Địa chỉ Khu 4, Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Ngọc Thinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Phạm Duy Ninh

Địa chỉ Số 74B, Hùng Vương, Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Phạm Duy Ninh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Văn Bắc

Địa chỉ Thôn 9, Hải Xuân, Móng Cái, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Văn Bắc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đỗ Ngọc Tuyền

Địa chỉ 105 Triều Dương, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đỗ Ngọc Tuyền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ