Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Bùi Văn Sơn

Địa chỉ 58 Kon Dỡng, -, Mang Yang, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Bùi Văn Sơn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Trần Bá Thanh

Địa chỉ 188 Kon Dỡng, -, Mang Yang, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Trần Bá Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ