Phòng khám Siêu âm chẩn đoán 128 – BS. Hà Công Ấn

Địa chỉ SN 128, tiểu khu 4, TT Mai Châu, Mai Châu, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán 128 – BS. Hà Công Ấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Hồ Việt Tiến

Địa chỉ Tiểu khu 3, TT Mai Châu, Mai Châu, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Hồ Việt Tiến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Siêu âm chẩn đoán – BS. Hà Công Thắng

Địa chỉ SN 118, tiểu khu 4, TT Mai Châu, Mai Châu, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Siêu âm chẩn đoán – BS. Hà Công Thắng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ