Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Phạm Thu Hiền

Địa chỉ SN 48, tiểu khu 8, TT Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – BS. Phạm Thu Hiền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp NDH – BS. Vũ Hoàng Tùng

Địa chỉ SN 109, tiểu khu 13, TT Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp NDH – BS. Vũ Hoàng Tùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ