Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hoàng Văn Gia

Địa chỉ Tổ 4, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hoàng Văn Gia bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Trung Toàn

Địa chỉ Tổ 5, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Trung Toàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Làn Thị Phủng

Địa chỉ Tổ 6, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Làn Thị Phủng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Trương T. Minh Xuân

Địa chỉ Tổ 5, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Trương T. Minh Xuân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Bình

Địa chỉ Tổ 2, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Trịnh Thị Vân

Địa chỉ Tổ 7, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Trịnh Thị Vân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Hoàng văn Yên

Địa chỉ Tổ 4, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Hoàng văn Yên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị 103 Lục Yên

Địa chỉ Khu 2, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị 103 Lục Yên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ