Phòng khám Mắt – BS. Trần Thị Mai

Địa chỉ Khu Trường Chinh, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS. Trần Thị Mai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Răng Hàm Mặt – BS. Nguyễn Văn Trường

Địa chỉ SN 111 Phố Sàn, Phương Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Răng Hàm Mặt – BS. Nguyễn Văn Trường bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng khám Đa khoa Bắc Thăng Long

Phòng khám Đa khoa Bắc Thăng Long

Địa chỉ SN 336, Khu Lê Lợi, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Bắc Thăng Long bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Răng Hàm Mặt – BS. Lê Hồng Thanh

Địa chỉ Khu Trường Chinh, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Răng Hàm Mặt – BS. Lê Hồng Thanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Tai Mũi Họng – BS. Hoàng Thị Kim Len

Địa chỉ SN 40, Khu Trường Chinh, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Tai Mũi Họng – BS. Hoàng Thị Kim Len bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Nội Tổng Hợp – BS. Vũ Quang Thập

Địa chỉ SN 468 Quang Trung, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Nội Tổng Hợp – BS. Vũ Quang Thập bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ