Phòng khám Đa khoa Thanh Xuân

Địa chỉ Số 81 QL31, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Thanh Xuân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp 103 – BS. Bùi Văn Thắng

Địa chỉ Phố Đồi Ngô, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp 103 – BS. Bùi Văn Thắng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Xét nghiệm 103 – CN. Hà Thị Hạnh

Địa chỉ Phố Đồi Ngô, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Xét nghiệm 103 – CN. Hà Thị Hạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Cao Thế Vịnh

Địa chỉ SN 19 Phố Thanh Hưng, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Cao Thế Vịnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa & KHHGĐ – BS. Lưu Thị Huệ

Địa chỉ Thôn 19, Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & KHHGĐ – BS. Lưu Thị Huệ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp & Siêu âm – BS. Đỗ Thị Sinh

Địa chỉ Phố Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp & Siêu âm – BS. Đỗ Thị Sinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp & Siêu âm – BS. Trần Mạnh Hà

Địa chỉ Thôn Rừng Long, Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp & Siêu âm – BS. Trần Mạnh Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Phạm Thị Thu Hà

Địa chỉ SN 334 Phố Thanh Xuân, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Phạm Thị Thu Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ