Phòng khám Đa khoa Thanh Xuân

Địa chỉ Số 81 QL31, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa Thanh Xuân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp 103 – BS. Bùi Văn Thắng

Địa chỉ Phố Đồi Ngô, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp 103 – BS. Bùi Văn Thắng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Xét nghiệm 103 – CN. Hà Thị Hạnh

Địa chỉ Phố Đồi Ngô, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Xét nghiệm 103 – CN. Hà Thị Hạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Cao Thế Vịnh

Địa chỉ SN 19 Phố Thanh Hưng, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Ngoại tổng hợp – BS. Cao Thế Vịnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa & KHHGĐ – BS. Lưu Thị Huệ

Địa chỉ Thôn 19, Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & KHHGĐ – BS. Lưu Thị Huệ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Mắt – BS. Vũ Thị Dưỡng

Địa chỉ SN 278 Phố Thanh Xuân, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Mắt – BS. Vũ Thị Dưỡng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Phạm Văn Điệu

Địa chỉ SN 271 Phố Bình Minh, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Phạm Văn Điệu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Khám Tai Mũi Họng – BS. Lê Văn Dong

Địa chỉ Xóm Buộm, Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Tai Mũi Họng – BS. Lê Văn Dong bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ