Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Địa chỉ 54 Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ