Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Nguyễn Thị Mai

Địa chỉ SN 07 Phạm Văn Liêu, Thôn Toàn Mỹ, TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS. Nguyễn Thị Mai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ Thông Đồng Quang, Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Văn Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Nguyễn Văn Bích

Địa chỉ SN 1F Phố Nguyễn Xuân Lan, TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Nguyễn Văn Bích bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Bùi Thị Hòa

Địa chỉ SN 326A Hồ Cát, TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Bùi Thị Hòa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Nguyễn Văn Bộ

Địa chỉ Thôn Toàn Mỹ, TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Nguyễn Văn Bộ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ