Phòng khám Nhi khoa – BS. Tạ Thị Phương Châm

Địa chỉ Khu 6, Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Tạ Thị Phương Châm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Triệu Quốc Hưng

Địa chỉ Khu Lâm Thao, TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Triệu Quốc Hưng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Đỗ Quang Thủy

Địa chỉ Khu 13, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Đỗ Quang Thủy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Phan Văn Dậu

Địa chỉ Số nhà 223, khu 5, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Phan Văn Dậu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Hoàng Thị Khanh

Địa chỉ Khu Lâm Thao, TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Hoàng Thị Khanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa Loan Dũng – BS. Đỗ Thị Loan

Địa chỉ Khu 5, Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa Loan Dũng – BS. Đỗ Thị Loan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Nha Khoa Việt Pháp – BS. Tống Thiện Anh

Địa chỉ Khu Lâm Thao, TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Nha Khoa Việt Pháp – BS. Tống Thiện Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ