Trạm y tế xã Trung Đồng – BS. Nguyễn Thị Liễu

Địa chỉ Bản Bút Dưới 1, xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Trung Đồng – BS. Nguyễn Thị Liễu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Tủa Sín Chải – BS. Lý A Cát

Địa chỉ bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Tủa Sín Chải – BS. Lý A Cát bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Vàng Ma Chải – BS. Đinh Thị Na

Địa chỉ Bản Xì Choang, xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Vàng Ma Chải – BS. Đinh Thị Na bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Vàng San – BS. Đỗ Văn Phúc

Địa chỉ -, xã Vàng San, Huyện Mường Tè, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Vàng San – BS. Đỗ Văn Phúc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trung tâm Nội tiết tỉnh Lai Châu

Địa chỉ Đường Hồ Đắc Di tổ 22, phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm Nội tiết tỉnh Lai Châu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG TÈ

Địa chỉ Khu 9, thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG TÈ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NẬM NHÙN

Địa chỉ Bản Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NẬM NHÙN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trung tâm y tế huyện Tam Đường

Địa chỉ Bản Cò Lá, thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm y tế huyện Tam Đường bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ