Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Thúy

Địa chỉ Khu 3, TT Kỳ Sơn, Kỳ Sơn, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Thúy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Bàn Thị Kim Thoa

Địa chỉ Khu Pheo, TT Kỳ Sơn, Kỳ Sơn, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Bàn Thị Kim Thoa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ