Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Thúy Phượng

Địa chỉ 114 Hùng Vương, TT Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Nguyễn Thị Thúy Phượng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Đỗ Thế Nghiêm

Địa chỉ Khối Phố 3, TT Phú Tú, Krông Pa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Đỗ Thế Nghiêm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Ngọc Triều

Địa chỉ Thôn Chợ, Ia Siơm, Krông Pa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Ngọc Triều bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Tuyêt Trinh

Địa chỉ Thôn Đông Hưng, Phú Cần, Krông Pa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Nguyễn Thị Tuyêt Trinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. H’Nel RaLan

Địa chỉ Thôn Đông Hưng, Phú Cần, Krông Pa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. H’Nel RaLan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Văn Bảy

Địa chỉ 40A Quang Trung, Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Lê Văn Bảy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Trương Thanh Liêm

Địa chỉ 07A Quang Trung, Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Trương Thanh Liêm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền – LY. Cao Quốc Tân

Địa chỉ 05 Hai Bà Trưng Nối dài, TT Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền – LY. Cao Quốc Tân bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ