Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Nguyễn Thị Ngát

Địa chỉ Số 103 Đường 20/9, TT Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Cơ sở dịch vụ làm răng giả – NC. Nguyễn Thị Ngát bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa – BS. Nguyễn Xuân Biền

Địa chỉ Thị tứ Đồng Gia, Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa – BS. Nguyễn Xuân Biền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa – BS. Nguyễn Đức Toàn

Địa chỉ Số 51 Đường 20/9, Khu Tân Phú, TT Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa – BS. Nguyễn Đức Toàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Đoàn Xuân Mạnh

Địa chỉ Thôn Văn Minh, Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền – LY. Đoàn Xuân Mạnh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ