Phòng khám Sản phụ khoa số 9 – BS. Bùi Ngọc Khanh

Địa chỉ Phố Bưởi, Hạ Bì, Kim Bôi, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa số 9 – BS. Bùi Ngọc Khanh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ Khu Hoa Lư, TT Bo, Kim Bôi, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Nguyễn Thị Huệ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đoàn Hợi

Địa chỉ Khu Thành Công, TT Bo, Kim Bôi, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đoàn Hợi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp Thanh Bình – BS. Vũ Văn Hằng

Địa chỉ Xóm Mỵ Thanh, Mỵ Hòa, Kim Bôi, Hòa Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp Thanh Bình – BS. Vũ Văn Hằng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ