PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Lê Văn Tấn

Địa chỉ Thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Lê Văn Tấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Tiến Phi

Địa chỉ Thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Tiến Phi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Đức Tài

Địa chỉ Thôn 4, xã Đức Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Đức Tài bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUYÊN HOÁ

Địa chỉ Tiểu khu Tam đồng, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUYÊN HOÁ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Phan Thị Thuý Hà

Địa chỉ TK Đồng Văn, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Phan Thị Thuý Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ