TRẠM Y TẾ XÃ LƯỢNG MINH – BS. Vy Quang Minh

Địa chỉ BẢN XỐP MẠT, xã Lưỡng Minh, Huyện Tương Dương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LƯỢNG MINH – BS. Vy Quang Minh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NHÔN MAI – BS. Và Bá Tủa

Địa chỉ BẢN NHÔN MAI, xã Nhôn Mai, Huyện Tương Dương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NHÔN MAI – BS. Và Bá Tủa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LƯU KIỀN – BS. Vi Thị Học

Địa chỉ BẢN KHE KIỀN, xã Lưu Kiền, Huyện Tương Dương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LƯU KIỀN – BS. Vi Thị Học bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ YÊN TĨNH – BS. Trần Văn Tuấn

Địa chỉ BẢN CẠP CHẠNG, xã Yên Tĩnh, Huyện Tương Dương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ YÊN TĨNH – BS. Trần Văn Tuấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP TƯ NHÂN – BS. Trần Quốc Thành

Địa chỉ KHỐI HÒA ĐÔNG, thị trấn Hòa Bình, Huyện Tương Dương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP TƯ NHÂN – BS. Trần Quốc Thành bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN HÒA BÌNH – BS. Thái Thị Thương

Địa chỉ KHỐI HÒA TRUNG, thị trấn Hòa Bình, Huyện Tương Dương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN HÒA BÌNH – BS. Thái Thị Thương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Phạm Quốc Dương

Địa chỉ KHỐI HÒA TRUNG, thị trấn Hòa Bình, Huyện Tương Dương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Phạm Quốc Dương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ YÊN NA – BS. Nguyễn Thanh Nam

Địa chỉ BẢN BÓN, xã Yên Na, Huyện Tương Dương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ YÊN NA – BS. Nguyễn Thanh Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯƠNG DƯƠNG

Địa chỉ Thạch Hòa, xã Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯƠNG DƯƠNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TAM HỢP – BS. Mạc Thị Tới

Địa chỉ BẢN XỐP NẶM, xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương, Nghệ An. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TAM HỢP – BS. Mạc Thị Tới bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ