Phòng khám Nội tổng hợp 62 – BS. Phan Minh Đan

Địa chỉ Tổ dân phố II, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp 62 – BS. Phan Minh Đan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ