PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Phạm Thị Nhài

Địa chỉ -, xã Trực Phú, Huyện Trực Ninh, Nam Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA – BS. Phạm Thị Nhài bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Văn Sinh

Địa chỉ -, xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Nam Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Nguyễn Văn Sinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Văn Nghĩa

Địa chỉ Tổ dân phố Bắc Bình, thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Nam Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Văn Nghĩa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Hoàng Trung Văn

Địa chỉ xóm Nhân Nghĩa, xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Hoàng Trung Văn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NAM ĐÔ

Địa chỉ số 51B đường Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Nam Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NAM ĐÔ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHÂN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Nguyễn Hoàng Đoan

Địa chỉ xóm 8, xã Trực Hưng, Huyện Trực Ninh, Nam Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHÂN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Nguyễn Hoàng Đoan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Phạm Văn Đệ

Địa chỉ -, xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Nam Định. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Phạm Văn Đệ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ