TRẠM Y TẾ XÃ THANH SƠN – BS. Dư Phước Thuận

Địa chỉ Ấp Sóc Trà B, xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ THANH SƠN – BS. Dư Phước Thuận bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGÃI XUYÊN – BS. Trần Văn Tre

Địa chỉ Ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGÃI XUYÊN – BS. Trần Văn Tre bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGỌC BIÊN – BS. Huỳnh Tấn Hùng

Địa chỉ Ấp Tha La, xã Ngọc Biên, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGỌC BIÊN – BS. Huỳnh Tấn Hùng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP – BS. Trần Vĩnh Tài

Địa chỉ Ấp Long Trường, xã Tân Hiệp, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP – BS. Trần Vĩnh Tài bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN SƠN – BS. Lâm Công Tạo

Địa chỉ Ấp Đồn Điền, xã Tân Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÂN SƠN – BS. Lâm Công Tạo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ KIM SƠN – BS. Tiết Thị Mỹ Trinh

Địa chỉ Ấp Bảy Xào giữa, xã Kim Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ KIM SƠN – BS. Tiết Thị Mỹ Trinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ LƯU NGHIỆP ANH – BS. Thạch Hoàng Đế

Địa chỉ Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ LƯU NGHIỆP ANH – BS. Thạch Hoàng Đế bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊNH AN – BS. Trần Văn Đắt

Địa chỉ Ấp Chợ, xã Định An, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊNH AN – BS. Trần Văn Đắt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔN XUÂN – BS. Thạch Hang

Địa chỉ Ấp Chợ, xã Đôn Xuân, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔN XUÂN – BS. Thạch Hang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ HÀM GIANG – BS. Trầm Hữu Nghĩa

Địa chỉ Ấp Chợ, xã Hàm Giang, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ HÀM GIANG – BS. Trầm Hữu Nghĩa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ