TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC DINH

Địa chỉ Sơn Hải 2, xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC DINH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC DIÊM

Địa chỉ Lạc Tân 1, xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC DIÊM bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Lê Thị Kim Viên

Địa chỉ Lác Tân 1, xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Lê Thị Kim Viên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Ngô Văn Hợp

Địa chỉ Lạc Tân 2, xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Ngô Văn Hợp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THUẬN NAM

Địa chỉ Văn Lâm, xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THUẬN NAM bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ